Repair Café in de klas/Repair Café Kids

een projectplan van stichting Repair Café Middelburg.

Wat is een Repair Café?

Stichting Repair Café Middelburg is een burgerinitiatief dat draait om het repareren van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet.

Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut.

Stichting Repair Café Middelburg brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid.

Bij Stichting Repair Café Middelburg leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Stichting Repair Café Middelburg draagt bij aan een mentaliteitsverandering.

Repair Café voor kinderen.

Repareren kun je leren! En het is des te leuker om zelf het losgeraakte wieltje aan je speelgoedauto te kunnen zetten! Onder het motto ” jong geleerd is oud gedaan” worden er in het land al diverse repair lessen op basisscholen georganiseerd en bejaardentehuizen. Ook Stichting Repair Café Middelburg wil haar activiteiten uitbreiden en de kennis, het plezier en het idee van een duurzame samenleving overbrengen op de doelgroep kinderen.

Voor wie?

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar en uit allerlei culturen. Voor elke groep – te beginnen bij groep 6 tot en met 8 – zijn er lespakketten ontwikkeld. Ook willen wij kinderen uit andere culturen en ouderen met elkaar in contact brengen om samen te repareren. Kinderen denken na over het milieu, over verspilling en over duurzaamheid. Ouderen hebben de ervaring en kennis om dit over te brengen op de kinderen. Daarnaast zijn ze ook praktisch bezig met het in elkaar zetten van een apparaat, het plakken van een fietsband of het repareren van een pop.

Waarom?

-Bewustwording bij kinderen op gang brengen over de afvalberg en de impact die dat heeft op ons milieu.

-Kinderen stimuleren om kapotte spullen een nieuw leven te geven door ze te repareren. Of oude spullen hergebruiken of uit de onderdelen weer iets nieuws maken.

-Kinderen en ouderen met elkaar te laten samenwerken en informatie uit te wisselen.

-Kinderen uit allerlei culturen met elkaar in contact te brengen en de saamhorigheid onderling te verbeteren.

-Kinderen maken kennis met verschillende gereedschappen en leren de risico’s ervan kennen.

-Kinderen leren omgaan met materialen en gereedschappen en oefenen in het nemen van initiatief en in het samenwerken.

-Kinderen oefenen hun motorische vaardigheden door de handelingen die ze uitvoeren wanneer ze iets repareren (schroeven, spijkeren, draaien, vasthouden…..)

Samenwerking en uitvoering.

Stichting Repair Café voor kinderen speelt zich af in het klaslokaal of en vaak tijdens schooltijd. De leerkracht van de betrokken groep geeft de inleidende les(sen) over duurzaamheid, het milieu, de afvalberg. De vrijwilligers van stichting Repair Café verzorgen de praktijkles(sen). Zij begeleiden de kinderen tijdens het repareren van hun speelgoed of van kapotte apparaten die zij van huis meegenomen hebben. Ook zijn er reparatie bijeenkomsten waar kinderen uit verschillende culturen en/of ouderen bij elkaar komen om met elkaar iets te repareren onder begeleiding van reparateurs of andere vrijwilligers. Dit is in een bejaardentehuis op een woensdagmiddag of in ons vast onderkomen.

Stichting Repair Café Middelburg heeft 7 enthousiaste vrijwilligers met affiniteit voor de doelgroep. De basisscholen zullen worden benaderd via de beroepskrachten van Welzijn Middelburg die contact hebben met oa. de brede scholen. In het programma aanbod van de brede scholen Middelburg wordt de activiteit opgenomen en verspreidt via de website en de school directies.

Bejaardentehuizen worden benaderd om samenwerking met ouderen op te zetten en in overleg bijeenkomsten te organiseren.

Contacten worden gelegd met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om zo de kinderen uit de opvang in contact te brengen met ouderen en andere kinderen onder begeleiding van medewerkers uit de COA en onze reparateurs/vrijwilligers. Zo laten wij ze deelnemen aan ons project en samen te werken aan een reparatie, een bouwproject of informatieve uitleg te volgen.

De scholen maken een keuze uit het programma voor het schooljaar 2019/2020. In overleg en naar de wens van elke school wordt de frequentie en de leeftijdsgroep bepaald. Tevens biedt Stichting Repair Café Middelburg de mogelijkheid om na schooltijd in de vorm van workshops de kinderen praktisch aan de slag te laten gaan. De kinderen kunnen ook altijd op de ‘gewone’ Repair Café openingen een kijkje komen nemen (zomermaanden 1 donderdagavond en 1 zaterdag. Wintermaanden 2 keer in de maand op de zaterdag). De bijeenkomsten in de bejaardentehuizen zal in overleg zijn op een woensdagmiddag na schooltijd of op onze vast locatie.

Stichting Repair Café Middelburg wil op deze manier het gedachtegoed en de repareer vaardigheden aan kinderen uit verschillende culturen doorgeven voor een duurzame samenleving en een gezonde toekomst.

Organisatie

Bestuur:

Voorzitter: Peter Zeitzen

Secretaris en oprichter: Bert Huige

Penningmeester: Angelina Segers

Aantal vrijwilligers: 30 tot 40 personen

Correspondentieadres: Meanderhof 67, 4337 GN in Middelburg Website: www.repaircafemiddelburg.nl

Facebook: RepairCafeMiddelburg

E-mailadres: info@repaircafemiddelburg.nl

Rekeningnummer: NL56 RABO 0337 879 923 t.n.v. Stichting Repair Café Middelburg

KVK nummer : 73952990 RSIN nummer : 859722181

Wilt u dit projectplan downloaden? Dat kan hier.

Ons project wordt ondersteund door: