• De activiteiten van Stichting Repair Café Middelburg worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatie vrijwilligers.

• Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met de hulp van de reparatie vrijwilliger en bezoeker.

• NOCH de ORGANISATOREN van Stichting Repair Café Middelburg, NOCH de VRIJWILLIGERS zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatie adviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van Stichting Repair Café Middelburg.

• Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

• Voor het gebruik van nieuwe materialen dient apart te worden betaald.

• Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico. Klant weet zeker dat er geen fabrieksgarantie meer zit op het te repareren voorwerp.

• De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die bij Stichting Repair Café Middelburg zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.

• De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren ( bijv. vieze stofzuigers/koffiezetters/kleding, e.d.)

• De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.

• Tijdens de duur van onze bijeenkomst vragen wij u om telefonisch bereikbaar te blijven, zodat wij contact met u kunnen opnemen over de voortgang en een ophaal afspraak van uw reparatie te maken.

• Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (transport)schade of kwijt raken van uw reparatie als wij deze moeten meenemen. Wij dragen wel zorg om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

• De bezoekers van Stiching Repair Café Middelburg zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

• Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één reparatie per persoon bekeken. Meerdere reparaties kunt u inleveren, maar wij garanderen niet dat ze allemaal in behandeling worden genomen. Geeft u aan bij inschrijven welke reparatie prioriteit heeft aan onze gastvrouw/heer.

• Wij werken volgens de nieuwe privacywet (AVG). Zie privacy statement op www.repaircafemiddelburg.nl. Tijdens de bijeenkomsten kunnen foto’s/video’s worden gemaakt. Wilt u niet in beeld geef dit aan bij de gastvrouw/heer of betreffende persoon.

Download het inschrijfformulier met algemene voorwaarden hier.

Disclaimer:
Wij gaan op sociale media niet inhoudelijk reageren op vragen over (lopende) reparaties. Deze kunt u stellen via ons e-mailadres info@repaircafemiddelburg.nl