Algemene voorwaarden:
• De activiteiten van Stichting Repair Café Middelburg worden gratis en op vrijwillige basis
uitgevoerd door de aanwezige reparatievrijwilligers.

• Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met de hulp van de
reparatievrijwilliger en bezoeker.

• NOCH de ORGANISATOREN van Stichting Repair Café Middelburg, NOCH de VRIJWILLIGERS zijn
aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade
aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg
is van activiteiten van Stichting Repair Café Middelburg.

• Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

• Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen,
scherm tablet/smartphone of applicaties dient apart te worden betaald.

• Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico. Klant weet
zeker dat er geen fabrieksgarantie meer zit op het te repareren voorwerp.

• De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet
aansprakelijk als voorwerpen die bij Stichting Repair Café Middelburg zijn gerepareerd, thuis toch
niet blijken te functioneren.

• De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren ( bijv.
vieze stofzuigers/koffiezetters/kleding, e.d.)

• De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden,
weer in elkaar te zetten.

• De bezoekers van Stiching Repair Café Middelburg zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes
afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
• Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon
bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
• Wij werken volgens de nieuwe privacywet (AVG). Zie privacy statement op
www.repaircafemiddelburg.nl. Tijdens de bijeenkomsten kunnen foto’s/videos worden gemaakt. Wilt u
niet in beeld geef dit aan bij de gastvrouw/heer.

Download ze hier.