De samenstelling van het bestuur per 19 april 2022:

Voorzitter: Peter Zeitzen

Secretaris: Bert Huige

Penningmeester: Angelina Segers

Allen bereikbaar via algemene e-mail op info@repaircafemiddelburg.nl of 06-23644823

Ons beloningsbeleid is als volgt:

Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen of bonussen voor hun inzet in de stichting. Er kan een vergoeding voor reizen per eigen vervoer of tweede klas per openbaar vervoer, mits goed gekeurd door het bestuur en na tonen van bewijs, voor bezoeken ten bate van de stichting. Hier is een vergoeding per eigen vervoer van €0,21 per gereden kilometer of vergoeding van de reiskosten van toepassing.

Aanstellingsbeleid vrijwilligers:

Download het hier.

Financieel jaaroverzicht 2019:

Download het hier.

Financieel jaaroverzicht 2020:

Download het hier.

Financieel jaaroverzicht 2021:

Download het hier.

Financieel jaaroverzicht 2022:

Download het hier.

Financieel jaaroverzicht 2023:

Download het hier.