Over ons

Wat is een Repair Café?

Stichting Repair Café Middelburg is een burgerinitiatief dat draait om repareren. Op de locatie waar het stichting Repair Café Middelburg wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Van kleding, elektrische apparaten, smartphone/tablet, desktop computer, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook zijn er deskundige vrijwilligers  aanwezig, zoals een elektricien, een naaister, ICT-er en allround monteurs. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. De spullen worden tegen materiaalkostprijs gerepareerd, samen met de bezoeker. Bij binnenkomst moet er een inschrijfformulier worden ingevuld. Als er gewacht moet worden op de bezoeker zijn beurt kunnen er gesprekken ontstaan met andere bezoekers onder het genot van een kopje koffie of thee, wat de sociale cohesie ten goede komt in de wijk of stad. Na de reparatie vult de bezoeker een evaluatieformulier in.

Waarom een Repair Café?

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Stichting Repair Café Middelburg brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.

In stichting Repair Café Middelburg leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Stichting Repair Café Middelburg draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil stichting Repair Café Middelburg laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Iedereen is welkom!

Wat zijn de doelstellingen van de stichting Repair Café Middelburg?

Stichting Repair Café Middelburg stelt zich ten doel om,

 1. reparatie als logische activiteit terug te brengen in de samenleving
 2. reparatiekennis in ere te behouden en te verspreiden
 3. de sociale cohesie in Middelburg te bevorderen door mensen met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van een inspirerend en laagdrempelig evenement.

Stichting Repair Café Middelburg tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. In Middelburg bijeenkomsten te organiseren, waar mensen kapotte goederen van huis meenemen en ter plaatse onder begeleiding van deskundige vrijwilligers kunnen repareren.
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. Mensen op verantwoorde wijze te leren omgegaan met kostbare grondstoffen.

 1. De doelstelling en bijeenkomsten van stichting Repair Café Middelburg bekend te maken en onder de aandacht te brengen door contact met de media, sociaal media(Facebook), het ophangen van posters, het aanwezig zijn bij evenementen en activiteiten die in het verlengde liggen van de eigen doelstellingen.
 2. Contacten te leggen en samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties die onze doelstellingen willen ondersteunen.

Omschrijving van de activiteiten:

 1. Repareren van spullen/materialen (kleding, smartphone, tablet, desktop computers, fietsen, elektronica en elektrische apparaten etc.) door vrijwilligers samen met de eigenaar tijdens twee maandelijkse  bijeenkomsten in een zaal/verenigingsgebouw.
 2. Onderlinge contacten tussen de bezoekers en vrijwilligers bevorderen.
 3. Jongeren bewust maken dat er zelf, zonder veel kosten, is te repareren.

Doelgroep: De sociaal minder bedeelde inwoners, sociaal geïsoleerde ouderen, jongeren van de gemeente Middelburg en mensen die zijn begaan met het milieu en de weggooimaatschappij.

Adres en Tijd van het project / de activiteiten:

Met ingang van januari 2024 maken wij gebruik van een zaal in wijkcentrum ‘het Palet’, Johan van Reigersbergstraat 2 in Middelburg of als daar aanleiding toe is een andere zaal of gemeenschapsruimte.

Openingstijden: twee keer per maand, Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. Brengen van reparaties kan tussen 10.00 en 12.15. Ophalen na telefonisch contact tot 15.00.