Corona

Deze pagina bevat belangrijke informatie over het protocol dat wij hanteren tijdens onze bijeenkomsten voor de vrijwilligers en voor u als bezoeker.

Inschrijfprocedure van een reparatie tijdens de bijeenkomst:

Bezoekers houden ten alle tijden 1.5 meter afstand en houden de richtlijnen van het RIVM in acht. Deze maken we kenbaar via een Banner en/of posters. De belijning hiervoor brengen wij aan op de straat en de looproute is aangegeven met pijlen. Er is een verantwoordelijk aangestelde vrijwilliger die deze maatregelen handhaaft en in goede banen leidt. Deze is herkenbaar aan een gekleurd hesje. De aanwijzingen van deze vrijwilliger dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Bij niet opvolgen wordt u hierop aangesproken en bij blijvende weigering of niet naleven wordt u verzocht te vertrekken.

De gastvrouw/man ontvangt aan een tafel met tenminste 1.5 meter tussenruimte de bezoeker met reparatie. Het inschrijfformulier wordt door de gastvrouw/man ingevuld. Ondertekening wordt niet gevraagd. Dit om contact met het formulier te voorkomen. Door het laten invullen van het formulier en voorlezen door de gastvrouw/man gaat de bezoeker mondeling akkoord met de gestelde huisregels! De bezoeker krijgt een nummer en tijdvak mee om de reparatie terug te ontvangen in de door ons vastgestelde tijd of in overleg met de bezoeker. Het nummer wordt aan het inschrijfformulier vastgemaakt. Dit formulier gaat ten alle tijden mee met het te repareren product. Het product wordt voor en na de reparatie(indien mogelijk) gedesinfecteerd met spray. De bezoeker kan de handen van te voren desinfecteren door gebruik te maken van handgel die door ons te beschikking wordt gesteld. Inschrijftijd van reparaties is van 10:00 tot 13:00.

Ons protocol tijdens de bijeenkomsten:

  1. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen en dergelijke) Dit geldt zowel voor de vrijwilligers, medewerkers van de locatie als bezoekers. Door de gastvrouw/man wordt een checkgesprek gevoerd met de bezoeker en aan de hand daarvan wordt ingeschat of er een risico aanwezig is.

 

  1. Door de vrijwilligers, medewerkers van de locatie worden wegwerphandschoenen, mondkapje en regelmatig handen gewassen aangeraden om besmetting van jezelf en andere te voorkomen. Daarbij worden gereedschappen, tafels, stoelen, spullen van de bezoekers en dergelijke, ontsmet met desinfecterende spray. Voor de vrijwilligers, medewerkers van de locatie en bezoekers is desinfecterende handgel aanwezig. Alle artikelen voor bescherming worden door Stichting Repair Café Middelburg ter beschikking gesteld en beheerd. Wij rekenen op uw zelf verantwoording om deze middelen ook te gebruiken!

 

  1. Bezoekers, vrijwilligers en medewerkers van de locatie komen alleen. De bezoekers betreden NIET de ruimte waar vrijwilligers of medewerkers van de locatie hun werkzaamheden verrichten en uitvoeren.

 

  1. Er wordt door de vrijwilligers, medewerkers van de locatie en bezoekers 1.5 meter of meer afstand gehouden onderling. Uw inschrijfformulier wordt door de gastvrouw/man ingevuld.

 

  1. Er wordt verwacht van vrijwilligers, medewerkers van de locatie en bezoekers de richtlijnen van het RIVM (rivm.nl) te kennen en op te volgen. Deze worden bij aankomst zichtbaar neer gezet door middel van een roll-banner en/of posters.

 

  1. Er zijn niet meer dan 15 personen aanwezig op de locatie. Dit aantal is inclusief vrijwilligers en medewerkers op de locatie.

 

  1. Vrijwilligers en bezoekers volgen de aanwijzingen van de verantwoordelijk gestelde vrijwilliger(s) (gastvrouw/man of zichtbaar aan gekleurd hesje) en medewerkers van de locatie ten alle tijden op. Bij niet volgen hiervan wordt u verzocht de locatie te verlaten. Uw reparatie wordt niet verder in behandeling genomen.

 

WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING EN GEZOND VERSTAND OM DIT PROTOCOL TE HANDHAVEN!.

ZO VOORKOMEN WE BESMETTINGEN!

Wilt u dit protocol downloaden? Dat kan door hier op te klikken.