Algemene voorwaarden


• De activiteiten van het *Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis
uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
• Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met de hulp
van de reparatiedeskundige en bezoeker.
• NOCH de ORGANISATOREN van het *Repair Café, NOCH de REPARATEURS zijn
aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of –
instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor
gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het
*Repair Café.
• Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
• Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen,
scherm tablet/smartphone of applicaties dient apart te worden betaald.
• Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen
risico. Klant weet zeker dat er geen fabrieksgarantie meer zit op het te repareren
voorwerp.
• De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties
en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het *Repair Café zijn
gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
• De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te
repareren ( bijv. vieze stofzuigers/koffiezetters/kleding, e.d.)
• De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet
gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
• De bezoekers van het *Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes
afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
• Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één
kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de
bezoeker weer achter in de rij aan.
• Wij werken volgens de nieuwe privacywet (AVG). Zie privacy statement op
www.repaircafemiddelburg.nl. Tijdens de bijeenkomsten kunnen foto’s/videos
worden gemaakt. Wilt u niet in beeld geef dit aan bij de gastvrouw/heer.
*= Stichting Repair Café Middelburg

Download ze hier.